Trialoog

Een trialoog is een gesprek op school tussen de ouders, leerling en mentorcoach. In dat gesprek heb jij als leerling een belangrijke rol. Jij geeft aan wat goed gaat en wat beter kan. Daar praten jullie dan met elkaar over. Ook kunnen ouders altijd contact opnemen met de mentorcoach als er vragen zijn.

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit: … leerlingen! Ze hebben allemaal een mening en vooral: goede ideeën! Wie zitten in de leerlingenraad en waarom eigenlijk?  

Julia Hegeman

Mijn doel is dat iedereen zich fijn voelt op school en dat we het allemaal samen leuk hebben. 

Dalita Derboghossian

Ik zou tegen alle leerlingen willen zeggen dat het belangrijk is om in de leerlingenraad te gaan. Want wil je iets veranderen, dan kan dit hier door je stem uit te brengen. We vergaderen elke maand.  

Kjell Stegehuis

Ik ben de voorzitter van de leerlingenraad en ook lid van de medezeggenschapsraad. We overleggen regelmatig en er wordt ook echt wat met je opmerkingen gedaan.  

Elise Dirksen

Ik vind het tof om in de leerlingenraad te zitten, want ik vind dat iedereen zijn mening moet kunnen geven. Het is ook leuk om te doen, want je kunt veel dingen regelen.  

Rida Boulahfa

Ik zit al 3 jaar in de leerlingenraad, daarnaast zit ik in de algemene leerlingenraad. Dit houdt in dat we ook overleggen met leerlingen van de andere Noordik-vestigingen. We hebben al veel voor elkaar gekregen op school. Zoals het afval scheiden, helpen organiseren van het open huis etc.  

Arsaluz Derboghossian

Ik zit al 3 jaren in de leerlingenraad. Ik vind het belangrijk dat leerlingen mee mogen beslissen.  

Laneah Kiriwenno

Ik zit al 4 jaren in de leerlingenraad. In de afgelopen jaren hebben we heel veel gedaan, zoals schoolfeesten organiseren en het afvalprobleem oplossen. Soms vergaderen we met alleen leerlingen, maar vaak ook met docenten erbij.  

Danique Huisman

Ik zit niet alleen in de leerlingenraad van de Van Renneslaan, maar overleg ook vaak aan de Noordikslaan. We denken mee over schoolfeesten en bijvoorbeeld ook over het corona-beleid. Het is belangrijk om je stem te laten horen, want er wordt echt iets mee gedaan. 

Communicatie tussen school en ouders en leerling

 • Ouderlijk gezag

  Soms is slechts één van de ouders belast met het ouderlijk gezag. Met die ouder communiceert de school. Maar, als de andere ouder om informatie vraagt, krijgt hij of zij dat wel. School voorziet in principe beide ouders van dezelfde informatie. Tenzij de school vindt dat dit strijdig is met het belang van het kind. De wens van het kind om de andere ouder niet te informeren speelt een belangrijke, maar niet allesbepalende rol.  

  U kunt dit nalezen in Artikel 377c Burgerlijk Wetboek Boek 1

 • Magister: voor leerlingen én ouders 

  Wat kun je vinden in Magister? 

  • lesrooster 
  • roosterwijzigingen 
  • huiswerk  
  • cijfers 
  • info over activiteiten 

  Je ouders kunnen meekijken. Ouders en leerlingen krijgen een eigen inlogcode. 

  Download de Magisterapp  

 • Ouderklankbordgroep 

  De leden van de klankbordgroep zijn het tussenstation tussen school en ouders. Er is een klankbordgroep voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Beide vergaderen twee keer per jaar.  

  Hebt u als ouder ideeën en suggesties, dan hoort de klankbordgroep het graag. Ook specifieke onderwerp kunt u aan hen voorleggen. 

  Onderbouw:  

  Mw. W. Veneman, dhr. S. Frederiksen, dhr. S. Borman, mw. S. Knaap, mw. A. Stegehuis, mw. K. de Koning, mw. I. Zwankhuizen, mw. Peters, mw. J. Kerdijk en mw. R. Zegeling 

  Notulen

  Notulen onderbouw 09-03-2021

  Notulen bovenbouw 09-03-2021

 • Vertrouwenspersoon

  Voor veel vragen kun je terecht bij je mentorcoach. Maar misschien zit je ergens mee en praat je liever met een vertrouwenspersoon. Dat kan!   

  Wie is vertrouwenspersoon? 

  • onderbouw: mw. E. Demirci 
  • bovenbouw: dhr. M. Reinders