Ouderbijdrage

Ouders betalen mee aan excursies, werkweken, leermiddelen en allerlei faciliteiten. Dat is de ouderbijdrage. Als school proberen we deze kosten zo laag mogelijk te houden.  

De ouderbijdrage is vrijwillig. Heeft u moeite met de hoogte van het bedrag, dan kunt u ervoor kiezen om voor een aantal voorzieningen niet te betalen. Mogelijk gevolg is dat uw kind niet of maar gedeeltelijk gebruik kan maken van die voorziening. Er zijn nog meer opties. Want misschien komt u in aanmerking voor een vergoeding van uw gemeente of Stichting Leergeld.

Ontvang een bijdrage in de kosten   

Hebt u moeite met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u aankloppen bij uw gemeente of bij Stichting Leergeld. 

Vergoeding via uw gemeente 

Met een laag inkomen of het minimumloon kan het lastig zijn om de vrijwillige bijdrage voor de school van uw kind te betalen. De gemeenten Wierden, Twenterand en Hellendoorn springen dan bij. Elke gemeente heeft een eigen regeling: 

  • gemeente Wierden: Declaratiefonds  
  • gemeente Twenterand: Schoolpakket 
  • gemeente Hellendoorn: School- en verenigingenfonds  

Informeer bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente of u voor een regeling in aanmerking komt en wat u kunt doen.