Samen morgen ontdekken

Als ouder

Proef de sfeer van de Van Renneslaan

De Van Renneslaan is een vmbo-mavo met alle niveaus. We onderscheiden ons door de leerling zelf verantwoordelijk te maken van hun eigen leerproces. Uiteraard gaat dit gepaard met goede begeleiding en ondersteuning van een persoonlijke mentorcoach. Deze begint elke dag met een persoonlijk gesprek met uw zoon of dochter, dan wordt de planner besproken en het doel van de dag doorgenomen. 

"Een vooruitstrevende innovatieve school dat zich o.a. uit door een schooldag die begint om 9 uur, super tijd voor tieners"
ouder leerling klas 1

Hoe zit het met...

 • Niveaus in de brugklas

  We bieden alle vmbo en mavo niveaus aan.

 • Hele mavo-opleiding op 1 locatie

  Uw zoon of dochter kan de mavo van klas 1 t/m 4 volgen aan de Van Renneslaan en dus met een mavo-diploma de school verlaten. Er is geen verschil tussen vmbo-GTL of de mavo, het diploma is hetzelfde. Enkel de benaming wordt door scholen verschillend gebruikt. 

 • Extra aandacht nodig?

  We hebben oog voor alle leerlingen, maar sommigen hebben net iets meer aandacht nodig. 

  We bieden extra..

  • Begeleiding bij taal- en rekenproblemen/-achterstanden
  • Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Faalangstreductietraining
  • Motorische remedial training
  • Begeleiding bij plannen en organiseren
  • Extra begeleiding van de mentor bij het leren

  Pluspunt

  Wanneer een leerling tijdelijk uit de reguliere groep dient te worden geplaatst, hebben we een Pluspunt-voorziening.
  De leerling kan in een kleine groep (meestal niet meer dan 6 leerlingen) individueel begeleiding krijgen voor zowel zijn cognitief functioneren als voor zijn sociaal-emotioneel functioneren. Het Pluspunt biedt de mogelijkheid van een time-out voor de leerling, maar ook de mogelijkheid tot reflectie op eigen gedrag en handelen of een ondersteuning bij het didactisch functioneren. Deze vormen van zorg zetten we in, na overleg met leerling, ouders, mentor/coach en het schoolondersteuningsteam.

 • Laptop / iPad kopen?

  Uw zoon/dochter krijgt een eigen laptop/iPad van school. 

 • De grootte van de klassen

  We streven ernaar om de BB/KB dakpanklas klein te houden, denk hierbij aan maximaal 20 leerlingen. 

  De dakplan KB/GT (mavo) proberen we niet groter te maken dan maximaal 25 leerlingen. 

 • Huiswerkklas

  De lessen bij ons op school zijn zo georganiseerd dat je al je opdrachten tijdens de lessen kunt afmaken. Maar dat lukt niet altijd. Soms heb je bijvoorbeeld extra tijd nodig. Niet iedereen kan of wil thuis nog huiswerk maken. Daarom helpen we je met de huiswerkklas.

  Iedereen kan deelnemen aan de huiswerkklas. Wij zorgen voor een rustige ruimte, waar je in alle stilte kunt werken. De huiswerkklas is er elke schooldag na de laatste les.

Lessen in een leeromgeving

Bb-, kb- en mavo-niveau leerlingen krijgen les in dezelfde leeromgeving, hierdoor kan iedereen alle schoolvakken op eigen en zelfs op hogere niveaus volgen. Zo creëren we een veilige omgeving in de school. Alleen voor vakken zoals gym, techniek, nask en muziek verlaten de leerlingen de leeromgeving. 

Leren door vakoverstijgend werken

Via een aantal thema’s werken we het jaar door vakoverstijgend. Kennis uit verschillende vakgebieden worden aangeboden en toegepast. Hebben we het bijvoorbeeld over architectuur, dan komt daar wiskunde bij kijken, maar ook beeldende vorming of geschiedenis of godsdienst.

Er is volop aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden als plannen, samenwerken, organiseren, presenteren en het gebruik van informatiebronnen.