Onze schoolgids

In deze digitale schoolgids lees je meer over onze onderwijsvisie, de kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs, kosten, begeleiding, vakanties en vrije dagen.Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Onze organisatie in cijfers

Lees meer over onze organisatie op de pagina Organisatie.

1
Bestuurder
4
Vestigings- directeuren
14
Teamleiders
400
Medewerkers

Doel van ons onderwijs

Elk kind heeft een belofte in zich. Het wordt immers geboren met talenten en mogelijkheden. Wij willen leerlingen stimuleren deze talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Met dat doel besteden we allereerst veel aandacht aan de basisvoorwaarden:

  • goed onderwijs
  • professionele medewerkers
  • de juiste voorzieningen
  • een financieel gezonde organisatie
Ons beleidsplan samengevat in een pakkende video.
Ons beleidsplan samengevat in een pakkende video.

Regelingen

Voor de vier vestigingen van Het Noordik zijn veel regelingen hetzelfde. Zo is het bij al onze scholen verboden om te roken. Niet binnen, maar ook niet op het schoolplein. Dit staat ook bij de vestigingen aangegeven. Maar denk ook aan het anti-pestbeleid, omgangsregels, de klachtenregeling, het schoolveiligheidsplan, leerlingenstatuten etc. Op de pagina Privacy & Veiligheid en Regelingen zijn deze documenten inzichtelijk.