Kenniskring

Kenniskring PO - VO

De mentale gezondheid van jongeren van 10-14 jaar in tijden van Covid

Het Noordik organiseert op donderdag 28 oktober (aanvang: 19.30 uur) de kenniskring voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze avond is met name bedoeld voor groep 8 docenten en mentoren uit het VO, maar uiteraard is een IB-er en/of een leidinggevende ook van harte welkom. Aanmelden voor deze avond kan via het onderstaande formulier (maximaal twee personen per basisschool) tot uiterlijk dinsdag 26 oktober 16.00 uur

Károly Illy

Károly Illy is deze avond onze keynote speaker. Hij is voorzitter van de Nederlandse Verenigingen van Kindergeneeskunde en vanuit die rol ook lid van het OMT. Hij gaat met ons het gesprek aan over de mentale gezondheid van leerlingen in tijden van Covid en de mogelijke gevolgen voor onderwijsprofessionals.

Programma Kenniskring

19.00 Inloop

19.30 Welkom en opening

19.40 Kenynote speaker: Károlly Illy

20.15 Vragen uit de zaal

20.30 World Café

21.15 Plenaire terugkoppeling

21.30 Sluiting 

 

Aanmelden Kenniskring