Kwaliteitszorg

Terug naar:

Kwaliteit van ons onderwijs

Wij willen dat onze leerlingen een goede kennisbasis leggen en met voldoende bagage voor hun vervolgopleiding onze school verlaten. Dit uit zich bijvoorbeeld in een zelfkritische onderzoekende houding en goede studievaardigheden.

Onze onderwijskwaliteit zit in deze samenhang van leerprestaties van de leerlingen, de sociale kwaliteit van onze school, de studierendementen en de aansluiting op de vervolgopleiding. Vanuit kwaliteitszorg monitoren en analyseren we de ontwikkelingen die we op deze terreinen zien. We streven ernaar dat we de talenten van alle leerlingen zo goed mogelijk benutten.

Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de kaart kun je veel informatie vinden over verschillende scholen en direct vergelijken. Hier vind je ook de informatie van de vier vestigingen van Het Noordik. Je vindt er info over slagingspercentages, doorstromingscijfers, maar ook gegevens over hoe onze school gewaardeerd wordt door leerlingen en ouders. 

Scholenopdekaart.nl

Visie op kwaliteitszorg

Onze kwaliteitszorg is erop gericht om op elk niveau (o.a. leerling, docent, sectie, team, school) doelgericht en geïnformeerd in ontwikkeling te zijn. Vanuit kwaliteitszorg monitoren en analyseren we met als doel:
• onze basiskwaliteit minimaal te waarborgen (zoals wettelijk voorgeschreven),
• onze eigen ambities waar te maken.


Hoe kunnen we zorgen dat we voortdurend blijven verbeteren, ook boven de basiskwaliteit? Het is belangrijk om nader te analyseren waar kansen voor verbetering liggen. Bewust omgaan met data en die informatie goed vertalen naar de lespraktijk speelt daarin een centrale rol, om zo zichtbaar en merkbaar te verbeteren en geen talent onbenut te laten.

 

Meetbaar en merkbaar

Kwaliteit laat zich niet vangen in alleen meetbare gegevens. Veel resultaten zijn meetbaar, zoals examencijfers, doorstroomresultaten, vervolgsucces. Andere laten zich alleen opmerken, zoals motivatie, studiehouding en welbevinden. We vinden het van belang ook nadruk te leggen op merkbare kwaliteit. Het verhaal achter de cijfers geeft inzicht en helpt om onze opbrengsten en processen te verbeteren.


Expertstructuur

Elke vestiging kent een aantal docenten die zich naast het docentschap heeft gespecialiseerd tot expert kwaliteitszorg. De experts hebben regelmatig overleg, waarin ervaringen en good practices worden gedeeld. De experts kwaliteitszorg doen ieder jaar tijdens de derde dinsdag van september verslag van de staat van ons onderwijs. Dit wordt in alle openheid voor de hele vestiging gepresenteerd. Door gegevens aan te dragen over onze onderwijskwaliteit laten we zien waar de successen en de uitdagingen van ons onderwijs liggen.

Structurele activiteiten

 • Analyse onderwijsopbrengsten

  De onderwijsopbrengsten worden geanalyseerd en teruggekoppeld. Deze analyses leveren weer input voor de plannen op de diverse niveaus.

 • Waarderingsonderzoeken

  Op alle vestigingen wordt al sinds lange tijd systematisch waarderingsonderzoeken georganiseerd. In deze onderzoeken staat de evaluatie van de onderwijsleerprocessen centraal. Daarbij worden leerlingen, ouders en medewerkers betrokken.

 • Lesobservaties

  Om te leren over je eigen praktijk is het belangrijk als die praktijk zichtbaar wordt gemaakt. Om breder zicht te krijgen op onderwijsprocessen en de effecten van schoolinnovaties in school te volgen organiseren we lesobservaties.

 • Zelfevaluatie en collegiale visitatie

  Al vele jaren draait Het Noordik met Reggesteyn, mee in een zelfevaluatie- en collegiaal visitatietraject. Een team schrijft een zelfevaluatie en de collega school onderzoekt of de verwoorde bevindingen inderdaad worden gedeeld. De focus van de collegiale visitatie is onderdeel van onze schoolontwikkeling.