Een veilige omgeving

Op elke school willen we elke leerling een veilige en vertrouwde omgeving bieden. Een plek met een open sfeer waarin we respect en begrip voor elkaar hebben. Een veilige school ontstaat ook door duidelijke regels en afspraken.

Anti-pestbeleid

Pesten en agressie gaan we zoveel mogelijk tegen. Dit doen we aan de hand van het Pestprotocol en heldere afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Op elke vestiging is een anti-pestcoördinator. Zo is er altijd iemand beschikbaar als hier specifieke vragen over zijn. Het Pestprotocol is te vinden op de pagina Regelingen.

AVG

Het Noordik gaat strikt om met persoonsgegevens. In het document Privacyreglement verwerking persoonsgegevens (zie Regelingen) wordt dit uitgebreid beschreven. Totdat een leerling 16 jaar is, vult de ouder/verzorger de privacy-vragen in via Magister. Zodra een leerling de leeftijd van 16 jaar bereikt, worden deze antwoorden blanco en dient de leerling deze vragen zelf te beantwoorden. Elke keer bij het openen van de app/tool, wanneer de vragen nog niet zijn ingevuld, ontvangt de gebruiker een melding. De ouder/verzorger/leerling kan de gegevens gedurende het schooljaar zelf wijzigen via Magister.

Omgangsregels

  • Wij gunnen iedereen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van de schoolgemeenschap.
  • We respecteren elkaar met alle verschillende opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken. We discrimineren elkaar niet.
  • Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat in de school.
  • Wij maken geen misbruik van onze machtspositie en we gebruiken geen verbaal, fysiek of psychisch geweld.
  • We hebben respect voor elkaars eigendommen.
  • Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Ook vermijden wij grof taalgebruik en taal die kwetsend is voor anderen.
  • Wij pesten niet. Ook niet digitaal.
  • Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar het mogelijk en nodig is.
  • We spelen niet voor eigen rechter maar roepen de hulp in van anderen als dat nodig is.
  • We helpen elkaar ons aan de regels te houden.