Onze zorg en aandacht

Zorg en aandacht

Elk kind verdient een plek in het onderwijs die past bij zijn kwaliteiten en mogelijkheden. De onderwijsbehoefte van de leerling staat hierbij centraal. Belangrijk motto hierbij is dat geen enkel kind tussen wal en schip mag raken.

Pluspunt

Met de komst van passend onderwijs is het nog belangrijker geworden om leerlingen dicht bij huis en zo regulier mogelijk ondersteuning te geven. Om hier zo goed mogelijk aan te voldoen, hebben we ín school een voorziening gecreëerd waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, tijdelijk onderwijs kunnen volgen en begeleiding krijgen. Op die manier proberen we om problemen altijd eerst in de school op te lossen.

Het Noordik is aangesloten bij het samenwerkingsverband SWV 23-01 VO. Dit samenwerkingsverband zet zich in voor alle leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Almelo. Afhankelijk van de hulpvraag van de leerling zullen we altijd zoeken naar een passende plek op CSG Het Noordik of op een andere school binnen ons samenwerkingsverband. Dit kan zijn op:

  • Het Noordik (eventueel met extra ondersteuning op school of in de klas)
  • Een andere reguliere school in de regio
  • Een tijdelijke plaatsing op Rebound
  • Een tijdelijke plaatsing op De Link
  • Het (voorgezet) speciaal onderwijs (VSO)

Ondersteunings-profielen

Voor iedere vestiging is een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit pdf-bestand staat beschreven welke deskundigheid, voorzieningen en materiaal de vestiging tot zijn beschikking heeft voor het begeleiden en ondersteunen van de leerlingen.

Vertrouwens-personen

Heb je een probleem, waarover je moeilijk met iemand kunt praten? Dan kun je bij onze vertrouwenspersonen terecht. Elke vestiging heeft eigen vertrouwenspersonen. Wij bieden je een luisterend oor en helpen waar nodig!

Voorzieningen

Vanuit het samenwerkingsverband zijn er een aantal voorzieningen beschikbaar:

De Schakel

De Schakel biedt trajecten aan voor leerlingen die nog enige tijd structuur en werken in een kleinere setting nodig hebben om goed in het VO te kunnen functioneren. Leerlingen kunnen maximaal 2 jaar gebruik maken van de voorziening, daarna dienen zij in te stromen in het VO of in het VSO.

Rebound

De Rebound is een kortdurende opvang voor leerlingen die door gedragsproblemen de veiligheid van medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden en daarom tijdelijk niet meer te handhaven zijn binnen de school. Of voor leerlingen die problemen hebben die gerelateerd zijn aan de eigen leerproblematiek.

De Link

De Link is een (kort durende) opvang voor leerlingen die langdurig verzuim laten zien door psychische en/of somatische klachten. Ook kunnen leerlingen overbelast zijn of problemen hebben van uiteenlopende aard.

Pluspunt

Wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben binnen de school kunnen zij gebruik maken van het Pluspunt. Hier worden leerlingen begeleid door een orthopedagoog en ambulant begeleider. Zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij bespreken wat het probleem is en zoeken samen met de leerling naar mogelijke oplossingen. Daarnaast geven medewerkers van Pluspunt handreikingen aan de lesgevende, zodat op de onderwijsbehoeften van de leerling kan worden ingespeeld.