Communicatie

Hoe communiceren wij, als school, met u en met uw kind? Wat kunt u doen bij problemen? Of als u vragen hebt? U leest er alles over op deze pagina. 

directeur: 
P. Wigman

teamleiders: 

 • mevrouw drs. A. Noordmans (mavo) 
 • R. Koopmans (vmbo-bb, vmbo-kb)
 • M. Vos (onderwijsondersteunend personeel) 

leerling-coördinatoren: 

 • mevrouw E. Verhagen (leerjaar 1) 
 • N. Bouwhuis (leerjaar 2) 
 • mevrouw H. ter Braak (leerjaar 3) 
 • mevrouw L. Koetsier (leerjaar 4)

Goed op de hoogte

U wilt op de hoogte zijn van de ontwikkeling van uw kind. Dat begrijpen we en daarom geven we u daar graag informatie over. Ook vertellen we u regelmatig over actualiteiten bij ons op school. Op verschillende manieren krijgt u informatie. Denk aan:  

 • nieuwsbrief 
 • informatieavonden 
 • voorlichtingsavonden (denk aan dyslexie, profielkeuze) 
 • tienminutengesprekken 
 • startgesprek 
 • coachgesprekken 
“We ervaren een nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze dochter.”
Ouders

Leerlingenraad

De leerlingenraad is betrokken bij het onderwijs op school. Ook houden deze mensen wel van een feestje: zo organiseren ze de schoolavonden en andere schoolactiviteiten. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van verschillende niveaus en leerjaren. 

Handig om te weten!

 • Leerlingvolgysteem: Magister 

  In Magister kunnen leerlingen hun lesrooster, cijfers, huiswerk, verzuim en alle activiteiten zien. Ouders hebben de mogelijkheid om mee te kijken via een eigen account.  

 • Ouderklankbordgroep 

  Ouders die hun betrokkenheid bij school willen tonen, zijn van harte welkom als lid van de ouderklankbordgroep. Samen wisselen ouders, teamleiders en vestigingsdirectie gedachten en ideeën uit. In de ouderklankbordgroep maken wij gebruik van elkaars deskundigheid. Samen werken we aan hetzelfde doel: een leuke en leerzame schooltijd voor onze leerlingen.  

  Aanmelden voor de ouderklankbordgroep? Stuur dan een e-mail naar vriezenveen@noordik.nl 

 • Medezeggenschapsraad  

  De medezeggenschapsraad (MR) komt op voor de belangen van ouders (verzorgers). De MR vergadert zo’n 7, 8 keer per jaar over onder andere: 

  • onderwijskundige vernieuwingen 
  • personeelsbeleid (op onderdelen) 
  • financieel beleid 
  • schoolplan
  • lessentabel
  • schoolgids 
 • Klachten 

  We doen natuurlijk ons uiterste best om alles vlekkeloos te laten verlopen. Maar toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wilt u een klacht indienen, dan kan dat via vriezenveen@noordik.nl

  Wij behandelen uw klacht op gepaste wijze. 

 • Vertrouwenspersonen

  Doen zich onverhoopt problemen voor, dan mag u altijd contact opnemen met de vertrouwenspersonen van onze school: 

  • D. Heinink
  • mevrouw M. Zwijnenberg

  Wat ook kan, is dat u advies vraagt bij een van de externe vertrouwenspersonen.