Geldzaken

Ouderbijdrage

Ouders betalen mee aan excursies, werkweken, leermiddelen en allerlei faciliteiten. Dat is de ouderbijdrage. Als school proberen we deze kosten zo laag mogelijk te houden.

De ouderbijdrage is vrijwillig. Heeft u moeite met de hoogte van het bedrag, dan kunt u ervoor kiezen om voor een aantal voorzieningen niet te betalen. Mogelijk gevolg is dat uw kind niet of maar gedeeltelijk gebruik kan maken van die voorziening.

“Prettig dat we niet zelf een laptop hoeven aan te schaffen en al die eisen hoeven te vergelijken.” 
Saskia, moeder van Simon

Wat koop je zelf?  

De schoolboeken krijg je gratis. De volgende dingen koop je zelf: 

 • agenda  
 • atlas  
 • boekentas 
 • pennen, potloden, schriften 
 • sportspullen  
 • woordenboeken

Bruikleen mini-laptop 

Brugklasleerlingen krijgen een mini-laptop in bruikleen. Ouders betalen hiervoor een bijdrage van € 50 per jaar. Als jij voortijdig Het Noordik verlaat gaat de mini-laptop weer terug naar school. Wel is het soms mogelijk om deze voor een zacht prijsje over te kopen van school.  

Reparaties en schade 

De afdeling ICT zorgt voor reparaties aan je mini-laptop. Als het nodig is, krijg je tijdelijk een vervangende laptop. Wees zuinig op je mini-laptop! Bij schade betaal je per keer zelf de eerste € 75. Bij diefstal, verlies of onherstelbare schade, moet je deze zelf vergoeden.

Kluisje 

Gedurende je schooltijd heb je een eigen kluisje. De huur hiervan betalen je ouders via de eigen bijdrage.  

Eenmalig betalen zij € 10 borg. Aan het einde van de schoolloopbaan krijg je dit bedrag contant terug van de conciërge.

Noordikpas 

Een heel belangrijk pasje! Met je Noordikpas kun je boeken lenen, printen en kopiëren. En, niet te vergeten, het is je toegangsbewijs voor schoolfeestjes!  

Eten op school/gezonde kantine 

In de kantine van vestiging Vriezenveen kun je lekker eten. De automaten bevatten verantwoorde snacksEn tijdens de pauze kun je in de corner gezonde, vers belegde broodjes kopen. Voor al dit lekkers betaal je contact of met je pinpas. 

Ontvang bijdrage in de kosten   

Hebt u moeite met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u aankloppen bij uw gemeente of bij Stichting Leergeld.  

Vergoeding via uw gemeente  

Met een laag inkomen of het minimumloon kan het lastig zijn om de vrijwillige bijdrage voor de school van uw kind te betalen. De gemeenten Wierden, Twenterand en Hellendoorn springen dan bij. Elke gemeente heeft een eigen regeling: 

 • gemeente Wierden: Declaratiefonds  
 • gemeente Twenterand: Schoolpakket 
 • gemeente Hellendoorn: School- en verenigingenfonds 

Informeer bij de afdeling Sociale Zaken van uw gemeente of u voor een regeling in aanmerking komt en wat u kunt doen. 

Vergoeding van Stichting Leergeld  

Deze regeling is speciaal bedoeld voor kinderen uit Almelo en Twenterand in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Stichting Leergeld vindt het belangrijk dat kinderen meedoen aan schoolactiviteiten. Deze stichting vergoedt bijvoorbeeld een excursie of werkweek. Ouders moeten zelf een aanvraag indienenklik de link aan van de gemeente waar u woont:  

 

Hoe komt de ouderbijdrage tot stand?

 • Leermiddelen en overige faciliteiten
  • leesgeld mediatheek
  • computergebruik
  • printen en kopiëren met Noordikpas
  • auteursrecht voor kopij/muziek
  • materialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken
 • Algemene kosten
  • huur kluisje
  • scholierenverzekering
  • culturele activiteiten en sportdagen
  • activiteitenweek en projectweek
  • cultuurkaart
  • schoolavond(en)
  • schoolpas
  • examens
  • vieringen en evenementen
 • Excursie- en werkweekfonds

  Het gaat hierbij om activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals:

  • oriëntatiedagen
  • werkweken
  • leerjaargebonden excursies