Lestijden

Op Het Noordik Vriezenveen beginnen de eerste lessen vaak om 08.40 uur. Het eerste lesuur wordt gebruikt om coachgesprekken met leerlingen te plannen. Het tweede lesuur duurt 45 minuten, zodat we de tijd hebben voor de dagopening uit de Oase. Alle andere lessen duren 40 minuten.

De lestijden zijn als volgt: 

 • 1e les 08.00 – 08.40 uur  
 • 2e les  08.40 – 09.25 uur  
 • 3e les  09.25 – 10.05 uur  

1e pauze 10.05 – 10.20 uur  

 • 4e les 10.20 - 11.00 uur
 • 5e les 11.00 – 11.40 uur
 • 6e les 11.40 - 12.20 uur 

2e pauze 12.20 – 12.50 uur  

 • 7e les 12.50 – 13.30 uur  
 • 8e les 13.30 – 14.10 uur  
 • 9e les 14.10 – 14.50 uur  
 • 10e les 14.50 – 15.30 uur 

Hoe zit het met...

 • Lesperiodes

  Een schooljaar is verdeeld in vier lesperiodes. Na de eerste en de vierde periode ontvang je een rapport. De andere periodes kun je je cijfers zien in Magister. 

 • Toetsen

  In klas 1 worden er verschillende soorten toetsen afgenomen. Dit kan door een schriftelijke overhoring, een proefwerk of een praktische opdracht. Daarnaast wordt er bij sommige vakken ook digitaal getoetst. 

 • Schoolexamens

  Leerlingen in klas 3 hebben aan het eind van het schooljaar een toetsweek waarin de eerste schoolexamens worden afgenomen. In klas 4 zijn er nog eens drie toetsweken met schoolexamens. De schoolexamens bereiden je voor op het centraal examen.

 • Magister: voor leerlingen en ouders

  Wat kun je vinden in Magister?

  • lesrooster
  • roosterwijzigingen
  • huiswerk
  • studiewijzers
  • cijfers
  • info over activiteiten

  Ook kun je in Magister werken in een elektronische leeromgeving en een portfolio bijhouden.

  Je ouders kunnen meekijken. Zij krijgen hiervoor een code.