Privacy en veiligheid

Een veilige school

Onze school is een veilige, vertrouwde plek voor jou. We doen er alles aan om dat zo te houden. Een goede school is namelijk een veilige school. Dat kun je onder andere merken aan:   

 • open sfeer 
 • respect voor elkaar 
 • begrip voor elkaar 
 • duidelijke afspraken en regels 

Waarom wij dat zo belangrijk vindenNou, als jij je hier veilig voelt, kun je echt jezelf zijn. 

“Het Noordik Vriezenveen is een kleine vestiging. Daardoor voelt de sfeer knus en gezellig,”
Douwe

Hoe gaan wij om met pesten en agressie? 

Wij zijn heel erg tegen pesten en agressief gedrag. Wie niet? Daarom hebben we heldere afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Dat noemen we het Pestprotocol Stappenplan. Word jij gepest of lastig gevallen door medeleerlingen? Wacht niet, maar vertel het je mentorcoach en natuurlijk ook je ouders. Zij kunnen contact opnemen met onze anti-pestcoördinatoren: 

 • N. van der Luijt
 • M. Zwijnenberg

Meer informatie is te lezen in het stappenplan van ons pestprotocol.

 

Schoolstewards  

In Vriezenveen hebben we stewards. Dat zijn leerlingen die optreden als gastheren en gastvrouwen van onze vestiging. Alle leerlingen van leerjaar 1 t/m 4 krijgen hiervoor een training. Wat doen stewards, vraag je je misschien af? In de pauze surveilleren ze in de aula, in de gangen en op het schoolplein. Als het nodig is, spreken ze andere leerlingen aan op hun gedrag. Zo voorkomen ze ruzies en pesterijen en zorgen ze ervoor dat er niets vernield of vuilgemaakt wordt. Als leerlingen op plekken zijn waar ze niet mogen komen, vraagt de steward hen om te vertrekken. Stewards worden in hun taken volop ondersteund door de conciërges en leraren. 

Vertrouwens-personen

Heb je een probleem, waarover je moeilijk met iemand kunt praten? Dan kun je bij onze vertrouwenspersonen terecht. Mevrouw Zwijnenberg en meneer Heinink bieden je een luisterend oor en helpen waar nodig!

Ziekmelding en verzuim 

 • Wat te doen bij ziekte? 

  Moet je je afmelden omdat je ziek bent geworden of om een andere reden? Dat kan bij de mediatheek, het centrale meldpunt voor ziekmeldingen. Tijdens schooluren is er altijd iemand aanwezig.  

  Ouder, blijft uw kind ziek thuis, geef dit dan vóór 08.00 uur telefonisch aan ons door.

 • Verzuim bij speciale gelegenheden 

  Wil je vrij voor een bruiloft, begrafenis, dokter- of tandartsbezoek? Dat mag. Laat je vader of moeder jou dan wel een briefje meegeven. 

 • Verzuim tijdens examen  

  Tijdens de schoolexamens en het centrale examen kun je natuurlijk ook ziek worden. Duurt dat langer dan een dag, meld dat dan dagelijks aan school. Zie ook het examenreglement dat je ontvangt als je bij ons op school zit.

 • Contact met ouders en leerplichtambtenaar bij bovenmatig verzuim 

  Leerlingen mogen niet spijbelen of te laat komen. Was je niet in de les of zelfs niet op school? Of kom je vaak te laat? Dan laten we dat weten aan je ouders/verzorgers. Bij spijbelen, maar ook bij bovenmatig schoolverzuim door bijvoorbeeld ziekte, is de school verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten. Die stelt vast of er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim.