Ondersteuning en aandacht

Ik leer niet alleen

Elke leerling heeft recht op onderwijs en ondersteuning. Ook als je extra ondersteuning en aandacht nodig hebt. Vanuit deze gedachten werken wij als school en als ondersteuningsteam.

Samen met jou, je ouder(s)/verzorger(s) en je mentorcoach bespreken we wat het beste bij jou past om je verder te ontwikkelen. Het schoolondersteuningsteam (SOT) staat voor je klaar!

Mentorcoach

De mentorcoach is de contactpersoon van een klas. Samen zorgen jullie ervoor dat school een prettig en gezellig avontuur is. Maar ook als je ergens mee zit, kun je altijd bij je mentorcoach terecht.  

Je stelt leerdoelen op, je mentorcoach helpt je daarbij en voert coachgesprekken met jouIn zo’n coachgesprek kan het bijvoorbeeld gaan over hoe jij leert. Je mentor leert je hierover nadenken en geeft nuttige feedback. Het doel is dat je in zulke gesprekken zelf aangeeft hoe het met je gaat op school, wat je nodig hebt en wat je graag wilt leren.  

Ook als je ouder(s)/verzorger(s) iets willen bespreken, kunnen zij contact opnemen met de mentorcoach.

Pluspunt

Het Pluspunt is de paraplu waar alle ondersteuning centraal geregeld wordt. We kennen twee vormen. Het Support Home en de Trajectklas.


Daarnaast hebben we de huiswerkklas en begeleiding voor dyslexie, dyscalculie, sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining.

Support Home
Is de begeleiding van mentorcoach en huiswerkklas toch niet voldoende? Dan is er altijd nog de mogelijkheid van het Support Home. Hierin werk je in groepjes van vier leerlingen - tijdens je gewone lessen - aan leerstrategieën en het plannen van je schooltaken. Als we denken dat het Support Home geschikt is voor jou, is er eerst een overleg met jou, je ouders of verzorgers, de mentorcoach en de ondersteuningscoördinatoren. Daarna wordt er een plan van aanpak geschreven.

Trajectklas
In de trajectklas bieden we je passend onderwijs waar je intensief begeleid wordt. School kan soms lastig voor je zijn, bijvoorbeeld als je een gedrags- of ontwikkelingsstoornis hebt, of een chronische ziekte. Ook dan willen we er als school zijn voor jou. We doen dit zorgvuldig, dus is er eerst een overleg met jou, je ouders of verzorgers, coach en ondersteuningscoördinatoren en schrijven we een voor jou specifiek ontwikkelingsperspectief (OOP).

Huiswerkklas
Hoe pak jij je huiswerk aan? Wat doe je het eerst? En wat kan wel wachten tot later? In de huiswerkklas leer je al je taken te plannen. Dat doe je met een planning voor de hele week, waarin je het leerwerk opknipt in kleinere stukjes. Je kunt op verschillende manieren leren, we noemen dat leerstrategieën. Samen met je begeleider ontdek je welke manier bij jou past.
Let op: je krijgt geen bijles in de huiswerkklas. Je wordt dus niet bijgespijkerd voor een bepaald vak.

Dyslexie/dyscalculie
Begin je op onze school en heb je een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan krijg je extra begeleiding. Je krijgt meer tijd voor het maken van toetsen. Spelling telt bij de beoordeling van deze toetsen minder zwaar mee. En je kunt gebruik maken van het programma Kurzweil, waarin je werkt met gesproken versies van leesteksten. Kortom, we leren je omgaan met dyslexie of dyscalculie.

Sociale vaardigheidstraining en faalangstreductietraining
Dit bieden wij aan via schoolmaatschappelijk werk Avedan en Incluzio. Het schoolondersteuningsteam geeft advies en overlegt met ouders, leerling en mentorcoach.

Hoe zit het met...

 • Vakbegeleiding

  Per week krijg je één lesuur extra uitleg voor een vak waar je moeite mee hebt. Niet verplicht, wel mogelijk.

 • Vertrouwenspersoon

  Soms zit je niet lekker in je vel. Het is een goed idee om dan eens te praten met de vertrouwenspersoon. Bij ons op school zijn dat Marli Zwijnenberg en Dennis Heinink.

 • Trainingen

  Een extra training voor examens? Of faalangsttraining? Als dat je helpt om je beter voor te bereiden, dan ondersteunen we jou daarin.

 • Decaan helpt bij beroepskeuze

  Ga je na je diploma werken of verder leren? Welke studierichting wil je kiezen, of welk beroep? We ondersteunen je bij het maken van deze keuzes. Ook de decaan kan je hierbij helpen. Je mag alleen, maar ook samen met je ouders, een afspraak maken met de decaan. De decaan bij ons op school is Harriët ter Braak.