Zorg en aandacht

Ik leer niet alleen

Op onze school hebben we oog voor jou en zijn we er voor je. We leren en werken in een vertrouwde, open sfeer. Jij bent wie je bent, met al je talenten, eigenschappen en mogelijkheden. Ook jouw persoonlijke situatie heeft onze aandachtMisschien heb je extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld omdat je dyslexie hebt of omdat je door ADHD wat moeite hebt met plannen en organiseren. Waar nodig bieden we passend onderwijs, hulp en ondersteuning, zodat je het beste uit jezelf kunt halen.  

Mentorcoach

De mentor is de contactpersoon van een klas. Samen zorgen jullie ervoor dat school een prettig en gezellig avontuur is. Maar ook als je ergens mee zit, kun je altijd bij je mentorcoach terecht.  

 

Je stelt leerdoelen op, je mentor helpt je daarbij en voert coachgesprekken met jouIn zo’n coachgesprek kan het bijvoorbeeld gaan over hoe jij leert. Je mentor leert je hierover nadenken en geeft nuttige feedback. Het doel is dat je in zulke gesprekken zelf aangeeft hoe het met je gaat op school, wat je nodig hebt en wat je graag  wilt leren.  

Ook als je ouders iets willen bespreken,  kunnen zij contact opnemen met de mentorcoach.  

Schoolondersteuningsteam

Als we ons zorgen maken om jou, schakelen we hulp in via het schoolondersteuningsteam. Als het nodig is, betrekken we ook de anti-pestcoördinator erbij.

Je wilt graag naar Het Noordik, maar je hebt wel begeleiding nodig om je diploma te kunnen halen? Gelukkig kunnen wij op veel vlakken dat beetje extra steun bieden:  

 • op het gebied van leren 
 • voor wie moeite heeft met taal of rekenen (dyslexie/dyscalculie)   
 • met motorische remedial training (MRT)   
 • op het gebied van plannen, organiseren en ‘leren leren’ (Support Home)   
 • door sociale vaardigheidstraining (SOVA) 
 • door faalangstreductietraining (FRT)   
 • in de huiswerkklas   
 • in de trajectklas  

Een paar vormen van onze speciale begeleiding leggen we hier verder uit. 

Dyslexie/dyscalculie  

Begin je op onze school en heb je een dyslexie- of dyscalculieverklaring? Dan krijg je extra begeleiding. Je krijgt meer tijd voor het maken van toetsen. Spelling telt bij de beoordeling van deze toetsen minder zwaar mee. En je kungebruik maken van het programma Kurzweil, waarin je werkt met gesproken versies van leesteksten.  

Kortom, we leren je omgaan met dyslexie of dyscalculie. 

Huiswerkklas  

Hoe pak jij je huiswerk aan? Wat doe je het eerstEn wat kan wel wachten tot later? In de huiswerkklas leer je al je taken te plannen. Dat doe je met een planning voor de hele week, waarin je het leerwerk opknipt in kleinere stukjes. Je kunt op verschillende manieren leren, we noemen dat leerstrategieën. Samen met je begeleider ontdek je welke manier bij jou past.  

Let op: je krijgt geen bijles in de huiswerkklas. Je wordt dus niet bijgespijkerd voor een bepaald vak. 

Support Home  

Is de begeleiding van mentorcoach en huiswerkklas toch niet voldoende? Dan is er altijd nog de mogelijkheid van het Support Home. Hierin werk je in groepjes van vier leerlingen tijdens je gewone lessen aan leerstrategieën en het plannen van je schooltaken. Als we denken dat het Support Home geschikt is voor jou, is er eerst een overleg met jou, je ouders of verzorgers, de coach en de ondersteuningscoördinatoren. Daarna wordt er een plan van aanpak geschreven. 

Trajectklas  

School kan lastig voor je zijn, bijvoorbeeld omdat je een gedrags- of ontwikkelingsstoornis hebt, of een chronische ziekte. Ook dan willen we er als school zijn voor jou. We bieden je passend onderwijsbijvoorbeeld in de trajectklas, waar je intensief begeleid wordt. Maar eerst is er dan een overleg met jou, je ouders of verzorgers, coach en ondersteuningscoördinatoren. Daarna schrijven we een ontwikkelingsperspectief (OOP). 

Hoe zit het met...

 • Vakbegeleiding

  Per week krijg je één lesuur extra uitleg voor een vak waar je moeite mee hebt. Niet verplicht, wel mogelijk.

 • Vertrouwenspersoon

  Soms zit je niet lekker in je vel. Het is een goed idee om dan eens te praten met de vertrouwensdocent.  

 • Trainingen

  Een extra training voor examens? Of faalangsttraining? Als dat je helpt om je beter voor te bereiden, dan ondersteunen we jou daarin.

 • Decaan helpt bij beroepskeuze

  Ga je na je diploma werken of verder leren? Welke studierichting wil je kiezen, of welk beroep? We ondersteunen je bij het maken van deze keuzes. Ook de decaan kan je hierbij helpen. Je mag alleen, maar ook samen met je ouders, een afspraak maken met de decaan.