Expeditieonderwijs

Wat is expeditie onderwijs?

Met expeditie onderwijs leer je door te doen. Je gaat op een andere plek op de wereld een project uitvoeren met mede-leerlingen en je docenten. Je uit je comfortzone, verlegt je grenzen en maak je kennis met een andere cultuur. Je leert verantwoordelijkheid nemen en delen, organiseren, presenteren, taken plannen en uitvoeren.  

Kortom, expeditie onderwijs is leren voor het leven. Je komt "sterker"en vol zelfvertrouwen terug!

Waarom Gambia?

In 2014 brak de besmettelijke, dodelijke ziekte ebola uit in enkele West-Afrikaanse landen. Gambia bleef gespaard, maar in Sierra Leone en buurlanden stierven veel mensen. Toeristen, die voor een belangrijk deel voor inkomsten zorgen, bleven weg. Deze klap is Gambia nog steeds niet te boven. In grote delen van het land heersen werkloosheid en schrijnende armoede. Jongeren ontvluchtten hun land per boot om hun geluk elders te beproeven, bijvoorbeeld in Italië. 14 % van alle bootvluchtelingen in 2015 in Italië kwam uit Gambia. We willen de mensen in Gambia graag helpen in hun eigen land. Dat is wat we met dit project doen!

Hoe is het begonnen?

In het zuiden ligt het dorp Dimbaya. In 2014 begonnen bewoners aan de bouw van een ‘skillscentre’. Na de eerste steenlegging is er twee jaar lang niets gebeurd. De crisis had iedereen moedeloos gemaakt. Op steun van de regering hoefde men niet te rekenen. Er waren al contacten met Het Noordik en zo ontstond het idee om te helpen met de bouw. Natuurlijk draagt het dorp zelf ook bij. Een sleutelfiguur is Sulayman Colley, geboren in Dimbaya, waar ook zijn familie woont. Sulayman heeft als sporter meegedaan aan de Paralympics in Londen en Brazilië en is voorzitter van het nationale paralympische comité. Hij is bekend in het dorp en heeft veel aanzien. Sulayman kent de Gambiaanse wet en weet mensen te enthousiasmeren. Zijn steun aan dit project is ontzettend belangrijk.

Wat is een skillscentre?

Het opleidingscentrum biedt jongeren uit de omgeving kansen en hoop voor de toekomst. In de grote ruimte kunnen de jongeren lessen volgen en zelf aan de slag met machines en gereedschappen. Het gebouw wordt 15 meter breed en 25 meter lang. Aan de noordzijde komen twee kleine kantoren, een winkeltje en een slaapkamer. Die laatste twee zijn voor de beheerder. Er is dus altijd iemand die het gebouw in de gaten houdt. De winkel moet het inkomen van de beheerder waarborgen. De opleidingen in het skillscentre richten zich op timmeren, naaien, installatie en elektro, verzorging en ICT. Ambitieuze plannen, aangezien het dorp nog geen elektriciteit en stromend water heeft. Wel zijn er twee waterputten in de buurt.

"Een onvergetelijke reis voor leerlingen en docenten"
Mevrouw Jager Docent Zorg & Welzijn

Voorbereidingen van de Expeditie

Sinds 2016 zijn verschillende keren docenten naar Gambia gegaan om de expeditiereis voor te bereiden. Hun taken daar varieerden van het maken van foto’s, financiële berekeningen en bouwkundige plannen tot het zoeken naar veilig onderdak voor de groep leerlingen. Vanuit Het Noordik Vroomshoop zetten de leerlingen acties op om geld in te zamelen, zoals een kerstmarkt, geraniumverkoop en een tuinconcert.

Stand van zaken

Niet alleen in Vroomshoop, maar ook in Dimbaya is men druk bezig. De inwoners hebben de fundering uitgegraven en gemetseld.  3000 stenen zijn – in de zon - gebakken. Namens de dorpscommissie beheert het dorpshoofd het door Het Noordik Vroomshoop ingezamelde geld. In 2017 zijn een verdichtingsapparaat (trilmachine) gehuurd, inclusief de mensen die het konden bedienen. Maandenlang maakten dorpelingen eigenhandig beton: met de schop in twee kruiwagens. Ruim 3.000 betonblokken zijn zelf gemaakt! Met cement en 10 kuub (strand)zand, gebracht door een  10-tonner, konden de buitenwanden gemetseld worden. Daarna is het dak aan de beurt. Leerlingen van Het Noordik Vroomshoop maakten de binnenwanden, die per schip naar Gambia zijn vervoerd.

Op expeditie naar Gambia

Gambia is een klein land in West-Afrika, dat in het westen grenst aan de Atlantische Oceaan. Het land Gambia ligt om de rivier de Gambia. De inwoners leven van de opbrengsten van het land en uit de zee. Ook is toerisme een belangrijke inkomstenbron. Vakantiegangers kunnen terecht in een van de prachtige resorts en hotels aan de Atlantische kust. Met een gemiddelde temperatuur van 30 graden Celsius, is het bijna elke dag lekker zonnig. De voertaal is Engels. Kinderen die naar de basisschool willen, moeten eerst goed Engels spreken voordat ze worden toegelaten.

Global Citizen

Het Noordik locatie Vroomshoop is een Global Citizen school. Het Global Citizen Network is er voor alle scholen in het voortgezet onderwijs die werken aan wereldburgerschap. Deze scholen delen allemaal hetzelfde doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij.

Samen met alle andere scholen die een Global Citizen School zijn vormen we het Global Citizen Network waarbinnen we met en van elkaar leren internationaliseren. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen en delen van lesmateriaal en -methoden. Global Citizen coördineert het netwerk, biedt advies op maat en waarborgt de kwaliteit.

De voordelen voor onze leerlingen zijn dat ze lessen krijgen met een intercultureel tintje zoals taaldorp of gastdocenten, waar alle vakken aan mee doen en vindne er uitwisselingen plaats met een buitenlandse school of maken ze een buitenlandse reis. Daarnaast is er op school extra aandacht voor talenonderwijs.