Schoolaanwezigheid

Het Noordik Vroomshoop vindt het heel TOF dat hun leerlingen er zijn! Daarom hebben we een speciaal team dat zich inzet voor een preventieve aanpak van verzuim op school.   

 

Onze aanpak

 

Schoolaanwezigheid begint met aandacht en waardering voor aanwezigheid. We willen dat leerlingen zich welkom, veilig en goed voelen op school, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en eventuele problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Onze school is een plek met een open sfeer waar respect en begrip voor elkaar belangrijk zijn. Als een leerling afwezig is, zien we dit als een signaal en gaan we kijken naar de oorzaak.

Dit doen we door vroegtijdig met ouders in gesprek te gaan en werken we samen met professionals, zoals de GGD en de leerplichtambtenaar. Zo kunnen we snel  handelen wanneer dit nodig is. 

Daarnaast organiseren we activiteiten, zoals de schoolaanwezigheidsweek, om leerlingen te stimuleren om aanwezig te zijn.

Het schoolaanwezigheidsteam bestaat uit docenten, een zorgcoördinator, een verzuimcoördinator, een teamleider en een coach vanuit het samenwerkingsverband.

 

Ach, die paar minuten

 

 

 

 

 

 

Voorspellende waarde

Jongeren die vaak niet naar school gaan in één schooljaar (10% of meer afwezig) hebben 13 keer meer kans om ook in het volgende schooljaar vaak afwezig te zijn.

Jongeren die in de eerste maand van het schooljaar vaak afwezig zijn, hebben 7 keer meer kans om de rest van het schooljaar ook vaak afwezig te zijn.

 

 

“Wat de reden voor afwezigheid ook is, als een leerling niet op school is, kan hij/zij niet profiteren van alles dat het onderwijs te bieden heeft."
Mevrouw Dijkgraaf Verzuimcoördinator

Tostidag op Het Noordik Vroomshoop

We organiseren een tosti dag, omdat we het TOF vinden dat de leerlingen er zijn en we een positieve en gezellige sfeer in de school belangrijk vinden. Elke vrijdag staan er 10 tosti ijzers in de kantine klaar. Alle leerlingen mogen hun eigen ‘tosti’ meenemen en deze op school zelf bakken. Eet smakelijk!

 

 

De schoolaanwezigheidsweek!

Elk schooljaar is het na de voorjaarsvakantie "de schoolaanwezigheidsweek". Tijdens deze week leggen we de focus op de schoolaanwezigheid. De leerlingen worden op verschillende manieren in het zonnetje gezet, omdat we het TOF vinden dat ze er zijn. Zo ontvangen we de leerlingen met muziek en een TOFfee, zijn er leuke activiteiten en kunnen met speciale Noordikmuntjes lekkernijen opgehaald worden in de kantine. Een hele TOFfe week dus!

 

"Ons doel is dat een leerling op school in de klas aanwezig is. Het is belangrijk dat leerlingen zich fijn voelen en naar school willen komen om te leren. Dit vergroot de kansen op goede resultaten, het behalen van een schooldiploma en een succesvol toekomstperspectief!"
Orthopedagoog De heer Boerrigter