Communicatie

Het Noordik houdt de leerlingen en hun ouders goed op de hoogte van de zaken die er spelen bij de verschillende vestigingen. Via Magister, de Hoy-app (in Vroomshoop) of per mail. Voor de leerlingen en hun ouders is de mentorcoach altijd het eerste aanspreekpunt. 

Ouderlijk gezag

Soms is slechts één van de ouders belast met het ouderlijk gezag. Met die ouder communiceert de school. Maar, als de andere ouder om informatie vraagt, krijgt hij of zij dat wel. School voorziet in principe beide ouders van dezelfde informatie. Tenzij de school vindt dat dit strijdig is met het belang van het kind. De wens van het kind om de andere ouder niet te informeren speelt een belangrijke, maar niet allesbepalende rol. 

U kunt dit nalezen in Artikel 377c Burgerlijk Wetboek Boek 1.

Inspraak

Elke vestiging heeft een eigen ouderklankbordgroep en leerlingenraad. Zo kunnen ouders en leerlingen meepraten over het beleid van de vestiging. Op elke vestigingspagina lees je hier meer over!