Organisatie

Bestuurder

Het Noordik wordt bestuurd door mevrouw drs. L.S. Crom-Wagenaar. Zij is bevoegd gezag van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving.

Het Noordik heeft drie vestigingen, welke worden geleid door twee directeuren. De directeuren vormen samen met de bestuurder het directieoverleg.

Schoolleiding

Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

De vestigingsdirecteuren zijn:

 • G. ten Hove (mavo, havo, atheneum en gymnasium: Het Noordik Lyceum)
 • P. Wigman (vmbo, mavo: Vriezenveen)
 • P. Wigman (vmbo, mavo, havo/vwo onderbouw: Vroomshoop)

Onderwijsteams

Binnen Het Noordik zijn onderwijsteams onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen. Voor leerlingen en ouders is de mentor van de klas het eerste aanspreekpunt.

Stafbureau

Op het stafbureau aan de Elsboerlaan 70 in Almelo werken de functionarissen en (beleids)medewerkers van het bestuurssecretariaat, personeelszaken, de financiële administratie, ICT en PR & Communicatie. De bestuurder heeft hier ook haar kantoor.

Raad van Toezicht

 • Wat doet de Raad van Toezicht?

  De Raad van Toezicht van CSG Het Noordik houdt toezicht op het beleid van de bestuurder van Het Noordik.

 • Leden Raad van Toezicht
  • dhr. E. Markvoort (voorzitter / remuneratiecommissie)
  • mevr. drs. M.J. Hevink (remuneratiecommissie)
  • dhr. drs. N.J. Dam (auditcommissie)
  • mevr. MSc M.J.G. Haitjema
  • dhr. drs./RA/RV F.M.P. Boertien (auditcommissie)

Medezeggenschapsraad (MR)