Organisatie

Bestuurder

Het Noordik wordt bestuurd door mevrouw drs. L.S. Crom-Wagenaar. Zij is bevoegd gezag van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving.

Het Noordik heeft drie vestigingen, welke worden geleid door twee directeuren. De directeuren vormen samen met de bestuurder het directieoverleg.

Schoolleiding

Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

De directeuren zijn:

 • G. ten Hove 
 • P. Wigman

Onderwijsteams

Binnen Het Noordik zijn onderwijsteams onder leiding van een teamleider verantwoordelijk voor het onderwijs aan bepaalde groepen leerlingen. Voor leerlingen en ouders is de mentor van de klas het eerste aanspreekpunt.

Stafbureau

Op het stafbureau aan de Elsboerlaan 70 in Almelo werken de functionarissen en (beleids)medewerkers van het bestuurssecretariaat, personeelszaken, de financiële administratie, ICT en PR & Communicatie. De bestuurder heeft hier ook haar kantoor.

Raad van Toezicht

 • Wat doet de Raad van Toezicht?

  De Raad van Toezicht van CSG Het Noordik houdt toezicht op het beleid van de bestuurder van Het Noordik.

 • Leden Raad van Toezicht
  • dhr. E. Markvoort (voorzitter / remuneratiecommissie)
  • mevr. drs. M.J. Hevink (remuneratiecommissie)
  • dhr. drs. N.J. Dam (auditcommissie)
  • mevr. MSc M.J.G. Haitjema
  • dhr. drs./RA/RV F.M.P. Boertien (auditcommissie)

Medezeggenschapsraad (MR)

 • Wat doet een MR?

  Ouders, leerlingen en medewerkers zijn vertegenwoordigd in de  medezeggenschapsraad van Het Noordik.

  De medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en het personeel. De MR vergadert zeven of acht keer per jaar over onder andere:

  • Onderwijskundige vernieuwingen
  • Onderdelen van het personeelsbeleid
  • Het financiële beleid
  • Het schoolplan
  • De lessentabel
  • De schoolgids

  Voor vragen over de MR kunt u mailen met secretarismr@noordik.nl

 • Leden MR 2023-2024

  Personeelsgeleding
  Dhr. C. Grootenhuis  c.grootenhuis@noordik.nl (voorzitter)
  Dhr. S. Leemhuis secretarismr@noordik.nl (secretaris)
  Mevr. M. Hospers
  Mevr. Y. Kuipers
  Dhr. R. Lantink
  Dhr. M. Meijerink
  Dhr. N. Poort 
  Mevr. P. Neervoort-Eshuis
  Dhr. L. Oosterom
  Dhr. B. Tigchelaar

  Oudergeleding
  Mevr. C. de Boer
  Mevr. M. Drenthen
  Dhr. W. Jansen
  Mevr. B. Lohuis
  Mevr. M. Stiggelbout

  Leerlinggeleding
  Joanne Pol
  Breanne Ezinga
  Famke de Haan
  Christian Bos
  Oskar Hofman

  Notuliste
  Mevr. S. Monster