Onze schoolgids

In deze digitale schoolgids lees je meer over onze onderwijsvisie, de kwaliteit van het onderwijs, passend onderwijs, kosten, begeleiding, vakanties en vrije dagen. Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Opbouw schoolgids

Deze schoolgids is in vier delen opgebouwd. 

1. Onze school

In dit deel vind je informatie over de organisatie, identiteit, missie en visie van CSG Het Noordik. Onze school, dat vormen we samen: medewerkers, leerlingen en ouders. Daarom hoort hier ook het onderdeel Ouders en Leerlingen bij. In dat deel lees je de invloed die ouders en leerlingen hebben op het schoolbeleid (inspraak en medezeggenschap). 

2. Ons onderwijs

Hier is inzichtelijk welk soort onderwijs geboden wordt op welke vestiging, een toelichting op de eerste twee leerjaren, maar ook de unieke onderdelen van ons onderwijs, zoals de N+Uren, ICT-rijk onderwijs en de maatschappelijke stage. Ook vind je hier informatie over de kwaliteitszorg.

3. Onze zorg en aandacht

Onder zorg en aandacht staan voorzieningen en tools vermeld die we bieden om onderwijs voor iedereen mogelijk en toegankelijk te maken, zodat iedereen zijn/haar gestelde doelen kan bereiken.

4. Onze regelingen

Dit laatste deel omvat de praktische informatie over financien, veiligheid, privacy, vakanties en vrije dagen. Reglementen, protocollen en handleidingen zijn onder andere hier te downloaden. 

 

Onze organisatie in cijfers

Lees meer over onze organisatie op de pagina Organisatie.

1
Bestuurder
4
Vestigings- directeuren
14
Teamleiders
400
Medewerkers

Doel van ons onderwijs

Elk kind heeft een belofte in zich. Het wordt immers geboren met talenten en mogelijkheden. Wij willen leerlingen stimuleren deze talenten en mogelijkheden optimaal te benutten. Met dat doel besteden we allereerst veel aandacht aan de basisvoorwaarden:

  • goed onderwijs
  • professionele medewerkers
  • de juiste voorzieningen
  • een financieel gezonde organisatie
Ons beleidsplan samengevat in een pakkende video.
Ons beleidsplan samengevat in een pakkende video.

Regelingen

Voor de vier vestigingen van Het Noordik zijn veel regelingen hetzelfde. Zo is het bij al onze scholen verboden om te roken. Niet binnen, maar ook niet op het schoolplein. Dit staat ook bij de vestigingen aangegeven. Maar denk ook aan het anti-pestbeleid, omgangsregels, de klachtenregeling, het schoolveiligheidsplan, leerlingenstatuten etc. Op de pagina Regelingen zijn deze documenten inzichtelijk.