Onze school

Direct naar:

Onze school

Onze school. Dat geldt niet alleen voor medewerkers, maar juist ook voor de leerlingen en ouders. Samen zijn we Het Noordik. In dit deel van de online schoolgids vind je specifieke informatie over de organisatie, missie, visie en waarden van CSG Het Noordik, maar ook de communicatie met en inspraak door ouders en leerlingen.

Onze organisatie

Het Noordik wordt bestuurd door mevrouw drs. L.S. Crom-Wagenaar. Zij is het bevoegd gezag van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs voor Almelo en omgeving. Elke vestiging heeft een eigen directeur. De directeuren vormen samen met de bestuurder het directieoverleg.

Per vestiging vormen de directeur en de teamleiders samen de schoolleiding. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op de vestiging en het onderwijsbeleid.

De directeuren zijn:

 • G. ten Hove (Het Noordik Lyceum)
 • P. Wigman (Het Noordik Vriezenveen + Het Noordik Vroomshoop)

Onze identiteit

Het Noordik is een (protestants-)christelijke school, waar iedereen zich thuis kan voelen. Onze christelijke identiteit zie je op de eerste plaats terug in dagelijkse zaken. Zoals de lessen godsdienst, onze dag- en weekopeningen en de vieringen met Kerst en Pasen, maar ook in onze omgangsregels waarin beschreven staat hoe we respectvol met elkaar omgaan.

Leren, leven en kiezen

Maar een christelijke school zijn betekent meer dan dat. We trekken het ook breder, want op school leer je veel meer dan feiten en vaardigheden. Je leert leren, je leert leven en je leert kiezen. Hoe kijk je tegen de wereld aan, hoe ga je om met andere mensen, waar liggen je grenzen. Vanuit onze christelijke wortels willen we je hierbij graag begeleiden en helpen.

Missie 

Het Noordik zet zich in voor haar leerlingen om hun talenten optimaal te ontplooien en hun kennis te vermeerderen door onderwijs van hoge kwaliteit in een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving. Onze school helpt hen zich te ontwikkelen tot mondige leden van de samenleving die alleen en samen met anderen verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving.

We zijn een christelijke school. Voor ons betekent dat dat we meer dan alleen een plek willen zijn waar je kennis opdoet. Leerlingen leren op weg naar volwassenheid ook voor het leven. We willen met elkaar en met leerlingen ruimte geven aan ervaringen en gesprekken over ethische keuzes die je kunt maken, gelinkt aan maatschappelijke problemen. Niet vanuit normering en moraliteit, maar vanuit een luisterende houding en respect voor elkaars verhaal. De christelijke traditie is daarbij voor ons een bron van inspiratie. Door met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis van deze inspiratie voor een ieder, voor ieders verhaal, geven we samen vorm aan het verhaal van Het Noordik.

 

Onze waarden

 • Aandacht

  We hebben aandacht voor elkaar, voor leerlingen en medewerkers. Zo borgen we samen een veilige en vertrouwde omgeving om te leren, ervaren, inspireren en ontdekken. 

 • Kwaliteit

  Het Noordik staat voor kwalitatief zeer goed onderwijs en deskundigheid van onze medewerkers. Zo kunnen we maatwerk bieden an iedereen. Maar ook de goede tevreden heid van leerlingen, ouders en medewerkers scharen we onder kwaliteit. 

 • Enthousiasme

  Enthousiasme, een positieve en pleziere sfeer. Dat zien we zeker terug in onze dagelijkse handelen. Maar ook het creatieve aspect en de gezellige feestjes zijn tekenend voor Het Noordik. 

 • Inspiratie

  De (protestants-) christelijke identiteit van Het Noordik is onze basis. Met zingeving, geloof, hoop en openheid omarmen we de waarde inspiratie. 

 • Groei

  Groei is niet enkel de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers, maar zien we ook terug in het innovatieve aspect, ondernemerschap en toekomstgerichte blik. 

Visie

 • Oefen- en leerplaats voor het leven

  Op CSG Het Noordik krijgen leerlingen de kans om zich breed te ontwikkelen. Het gaat om kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Zij ontwikkelen hun levensbeschouwing en worden gezien en ondersteund om met hoop en vertrouwen in het leven te staan.

 • Leren en ontwikkelen

  Leerlingen krijgen de ruimte om van en met elkaar te leren en zich te ontwikkelen. Zij doen het niet alleen. Reflectie is hierbij belangrijk: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik leren en welke bijdrage wil ik leveren? De leerlingen mogen rekenen op maatwerk in een deel van het aanbod om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte.

 • Leren met resultaat

  In het onderwijs is er vanuit een ambitieus leerklimaat de ruimte om via diverse leerstrategieën en leerstijlen leerlingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en durven te presteren. Leerlingen blijven kennis verbreden en verdiepen.

 • Vanuit een professionele organisatie

  We zijn als medewerkers en leiding ontwikkelingsgericht. Wat we van leerlingen verwachten doen we zelf. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om het beste uit onszelf te halen voor de leerlingen van nu en morgen.

 • Midden in de samenleving

  CSG Het Noordik is geen eiland, maar staat midden in de samenleving. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Ons onderwijs is actueel en sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Contactinformatie vestigingen

Lyceum
Noordikslaan 68
7602 CG Almelo

(0546) 48 48 48
lyceum@noordik.nl

Ziekmeldingen
Tussen 08:00 - 08:30 uur via: (0546) 48 48 48

Vriezenveen
Krijgerstraat 7
7671 XW Vriezenveen

(0546) 56 18 70
vriezenveen@noordik.nl

Ziekmeldingen
Vóór 08.00 uur
via: (0546) 56 18 70

Vroomshoop
Linderflier 24
7681 ZM Vroomshoop

(0546) 64 24 79
vroomshoop@noordik.nl

Ziekmeldingen
Vóór 08.10 uur
via: (0546) 64 24 79