Missie en Visie

Missie 

Het Noordik zet zich in voor haar leerlingen om hun talenten optimaal te ontplooien en hun kennis te vermeerderen door onderwijs van hoge kwaliteit in een uitdagende, inspirerende en veilige omgeving. Onze school helpt hen zich te ontwikkelen tot mondige leden van de samenleving die alleen en samen met anderen verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame samenleving.

We zijn een christelijke school. Voor ons betekent dat dat we meer dan alleen een plek willen zijn waar je kennis opdoet. Leerlingen leren op weg naar volwassenheid ook voor het leven. We willen met elkaar en met leerlingen ruimte geven aan ervaringen en gesprekken over ethische keuzes die je kunt maken, gelinkt aan maatschappelijke problemen. Niet vanuit normering en moraliteit, maar vanuit een luisterende houding en respect voor elkaars verhaal. De christelijke traditie is daarbij voor ons een bron van inspiratie. Door met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis van deze inspiratie voor een ieder, voor ieders verhaal, geven we samen vorm aan het verhaal van Het Noordik.

 

Visie

 • Oefen- en leerplaats voor het leven

  Op CSG Het Noordik krijgen leerlingen de kans om zich breed te ontwikkelen. Het gaat om kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Zij ontwikkelen hun levensbeschouwing en worden gezien en ondersteund om met hoop en vertrouwen in het leven te staan.

 • Leren en ontwikkelen

  Leerlingen krijgen de ruimte om van en met elkaar te leren en zich te ontwikkelen. Zij doen het niet alleen. Reflectie is hierbij belangrijk: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik leren en welke bijdrage wil ik leveren? De leerlingen mogen rekenen op maatwerk in een deel van het aanbod om aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte.

 • Leren met resultaat

  In het onderwijs is er vanuit een ambitieus leerklimaat de ruimte om via diverse leerstrategieën en leerstijlen leerlingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen en durven te presteren. Leerlingen blijven kennis verbreden en verdiepen.

 • Vanuit een professionele organisatie

  We zijn als medewerkers en leiding ontwikkelingsgericht. Wat we van leerlingen verwachten doen we zelf. We zijn ons bewust van  onze verantwoordelijkheid om het beste uit onszelf te halen voor de leerlingen van nu en morgen.

 • Midden in de samenleving

  CSG Het Noordik is geen eiland, maar staat midden in de samenleving. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken en ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Ons onderwijs is actueel en sluit aan op de maatschappelijke ontwikkelingen.