Geldzaken

De ouderbijdrage

De school brengt geen geld in rekening voor schoolboeken, maar vraagt wel een ouderbijdrage voor activiteiten waarvoor de school geen rijkssubsidie ontvangt. Dit zijn kosten voor leermiddelen, algemene kosten en kosten voor excursies en werkweken. Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage is verschillend per niveau en leerjaar verschillend. Ouders/verzorgers van leerlingen ontvangen hierover in het begin van het schooljaar bericht.

De ouderbijdrage is vrijwillig en toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de ouderbijdrage. Kijk voor de bedragen per leerjaar per vestiging in onze online schoolgids

Stichting Leergeld

Hebt u moeite met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u aankloppen bij Stichting Leergeld. Speciaal voor kinderen uit Almelo en Twenterand in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Stichting Leergeld vindt het belangrijk dat kinderen mee kunnen doen aan schoolactiviteiten. Deze stichting vergoedt bijvoorbeeld een excursie of werkweek. Ouders moeten zelf een aanvraag indienen. Dat is mogelijk via onderstaande link.

https://www.leergeld.nl/almelo/doe-een-aanvraag/ 

Sparen voor de werkweek

In de vijfde klas gaan de leerlingen op werkweek. In de klassen 1 tot en met 4 sparen ouders hier al voor. In sommige gevallen moeten ouders het bedrag in een keer betalenBijvoorbeeld als leerlingen zijn blijven zitten of later zijn ingestroomd. Voor de gymnasiumleerlingen die op Romereis gaan, geldt een aparte regeling. 

Bruikleen iPad brugklas havo en vwo

Brugklasleerlingen havo en vwo krijgen een iPad in bruikleen. Is dat nou nodig, denkt u misschien? Ja, dit hoort bij ons ICT-rijk onderwijs. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op ictrijkonderwijs.nl. Ouders betalen voor de iPad een bijdrage van € 50 per jaar.  

Ouderbijdrage

 • Hoe komt de ouderbijdrage tot stand?  

  Hieronder ziet u hoe het bedrag is opgebouwd. Voor veel van deze kosten geldt, dat ouders een deel betalen, de totale kosten zijn hoger. 

 • Leermiddelen en overige faciliteiten 
  • leesgeld mediatheek  
  • computergebruik 
  • printen en kopiëren met Noordik-pas  
  • auteursrecht voor kopij/muziek 
  • materialen voor beeldende vorming, techniek en praktijkvakken  
 • Algemene kosten 
  • huur kluisje 
  • scholierenverzekering 
  • culturele activiteiten en sportdagen 
  • activiteitenweek en projectweek 
  • Cultuurkaart 
  • schoolavond(en) 
  • schoolpas 
  • examens 
  • vieringen en evenementen 
 • Excursie- en werkweekfonds 

  Het gaat hierbij om activiteiten die per leerjaar worden georganiseerd, zoals: 

  • oriëntatiedagen 
  • werkweken  
  • leerjaargebonden excursies