Geldzaken

Ouderbijdrage

De school brengt geen geld in rekening voor schoolboeken, maar vraagt wel een ouderbijdrage voor activiteiten waarvoor de school geen rijkssubsidie ontvangt. Dit zijn kosten voor leermiddelen, algemene kosten en kosten voor excursies en werkweken. Wij doen ons uiterste best om de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdrage is verschillend per niveau en leerjaar. Ouders/verzorgers van leerlingen ontvangen hierover in het begin van het schooljaar bericht.

De ouderbijdrage is vrijwillig en toelating tot de school wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de ouderbijdrage. U heeft de mogelijkheid een keuze te maken uit de verschillende voorzieningen van de ouderbijdrage. Kijk voor de bedragen per leerjaar per vestiging in onze online schoolgids

Wat krijg je van school? 

  • schoolboeken  
  • laptop 
  • je eigen kluisje 
  • Noordik-pas om boeken te lenen, te printen en kopiëren 

Kantine

In de kantine kun je gezonde broodjes, fruit, soep en chocolademelk kopen. Soms zelfs een broodje knakworst! Is het pauze en heb je geen zin in je boterham met kaas? Dan mag je het tostiapparaat gebruiken en tover je je boterham om in een lekkere, warme tosti. 

Ouderbijdrage

Ouders betalen mee aan de laptop,het kluisje, excursies, werkweken, leermiddelen, activiteiten en allerlei faciliteiten. Dat is de ouderbijdrage. Als school proberen we deze kosten zo laag mogelijk te houden. 

Bijdrage in de kosten  

Hebt u moeite met het betalen van de ouderbijdrage, dan kunt u aankloppen bij de gemeente of bij Stichting Leergeld. 

Vergoeding via uw gemeente  

Met een laag inkomen of het minimumloon is de vrijwillige bijdrage voor de school van uw kind misschien net te veel voor u. De gemeente Twenterand springt dan bij met de regeling 'Schoolpakket’. Informeer bij de afdeling Sociale Zaken van de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt en wat u kunt doen. 

Vergoeding van Stichting Leergeld 

Deze regeling is speciaal bedoeld voor kinderen uit Twenterand in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Stichting Leergeld vindt het belangrijk dat kinderen meedoen aan schoolactiviteiten. Deze stichting vergoedt bijvoorbeeld een excursie of werkweek. Ouders moeten zelf een aanvraag indienen. Dat kan via deze link:

https://www.leergeld.nl/twenterand/doe-een-aanvraag/