Privacy en veiligheid

Veilige school

Vind je het een beetje eng om naar je nieuwe school te gaan met al die grote kinderen? Dat hoeft niet hoor! Onze school is een veilige, vertrouwde plek. We doen er alles aan om dat zo te houden. En als je ergens mee zit, kun je terecht bij onze anti-pestcoördinator, de vertrouwenspersoon en natuurlijk je mentor.  Waarom wij dat zo belangrijk vinden? Nou, als jij je hier veilig voelt, kun je echt jezelf zijn. 

Zo gaan we met elkaar om!

Een goede school is een veilige school. Daarom gelden bij ons duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan: 

  • Iedereen hoort erbij. Jij en alle andere leerlingen krijgen de ruimte om volwaardig deel uit te maken van onze schoolgemeenschap.  
  • We discrimineren niet. We respecteren elkaar met al onze verschillende opvattingen, overtuigingen, achtergronden, sekse, seksuele geaardheid en lichamelijke kenmerken.  
  • Samen zijn we verantwoordelijk voor de sfeer op school. Wij mogen en kunnen elkaar aanspreken op onze verantwoordelijkheid voor een goed leefklimaat op school.  
  • Geweld is nooit okéVerbaal, fysiek of psychisch geweld accepteren we niet. Ook maken wij geen misbruik van onze machtspositie. 
  • We hebben respect voor elkaars eigendommen.  
  • We letten op wat we zeggen. Wij gebruiken geen racistische en/of seksistische taal. Wij vermijden taal die kwetsend is voor anderen en ook grof taalgebruik.  
  • Wij pesten niet. Ook niet digitaal.  
  • Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar het mogelijk en nodig is.  
  • We spelen niet voor eigen rechter, maar roepen zonodig de hulp in van anderen.  
  • We helpen elkaar ons aan de regels te houden. 

 

Vertrouwens-personen

Heb je een probleem, waarover je moeilijk met iemand kunt praten? Dan kun je bij onze vertrouwenspersonen terecht. Mevrouw Hansen en meneer Alferink bieden je een luisterend oor en helpen waar nodig!

"Als school hebben wij de plicht om zorg te dragen voor een fysieke en sociale veiligheid van leerlingen en medewerkers. Wij doen dit op basis van vertrouwen en het zorgen voor een veilige omgeving. Van optimaal belang is dat een leerling zijn kennis kan vergaren in een omgeving waarin een leerling zich veilig en geaccepteerd voelt."
Meneer Warnier Veiligheidscoördinator

Hoe gaan wij om met...